Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh, danh mục mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liền kề trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(09:08 | 16/06/2020)

Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh, danh mục mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liền kề trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1389_QD-UBND.signed.pdf