Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(08:49 | 19/06/2020)

Quyết định số 1429/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1429_QD-UBND.signed.pdf