Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2020

(09:42 | 02/07/2020)

Ngày 29-6-2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn 682/STNMT-ĐĐ&KS về việc thông báo và đăng tải công khai Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2020 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 22/6/2020.

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1434_QD-UBND.signed.pdf  CV-STNMT 682_1.signed.pdf