Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Kiên Giang

(15:43 | 01/07/2020)

Quyết định số 1505/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Kiên Giang

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1505_QD-UBND.signed.pdf