Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Định hướng chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030

(14:07 | 23/07/2020)

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 105/KH-UBND  về định hướng chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030

 

 

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   105_KH-UBND.signed.pdf