Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Điều chỉnh danh sách xây dựng nhà ở người có công với cách mạng, người nghèo năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(09:32 | 29/07/2020)

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1683/QĐ-UBND về việc điều chỉnh danh sách xây dựng nhà ở người có công với cách mạng, người nghèo năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1683_QD-UBND.signed.pdf