Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(09:29 | 12/10/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2082_QD-UBNDsigned_201810041005042160.pdf