Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016 - 2020, có xét đến năm 2025

(15:45 | 26/10/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2368_QD-UBNDsigned_201810260815139930.pdf