Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

V/v thực hiện quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(15:48 | 26/10/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   48-KH-SNNPTNTsigned_201810250328323660.pdf