Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025

(08:11 | 16/11/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   163_KH-UBND_201811090114155400.pdf