Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2018.

(16:11 | 28/11/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2643_QD-UBNDsigned_201811260447558800.pdf