Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025

(09:08 | 07/12/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   163_KH-UBNDsigned_201812030957582810.pdf