Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Chuyển đổi hộ kinh doanh sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

(09:09 | 07/12/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   164_KH-UBNDsigned_201812030930208980.pdf