Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Thực hiện Chương trình việc làm tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2018-2020.

(09:10 | 07/12/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   165_KH-UBNDsigned_201812030927478250.pdf