Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Về thực hiện chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần giai đoạn 2018-2020.

(09:13 | 07/12/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   169_KH-UBNDsigned_201811300344403960.pdf