Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Thực hiện Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

(09:14 | 07/12/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   167_KH-UBNDsigned_201811290950458260.pdf