Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Triển khai, phổ biến Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

(09:15 | 07/12/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   168_KH-UBNDsigned_201811290946214560.pdf