Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Phê duyệt Đề án sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Đề án số 690/ĐA-SNV ngày 11/6/2018 của Sở Nội vụ về thi thăng hạng viên chức hành chính làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018.

(09:22 | 07/12/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2577_QD-UBNDsigned_201811200940426750.pdf