Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

(09:18 | 21/12/2018)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2839_QD-UBND_Phe_duyet_Quy_hoach_tong_the_Ha_Tien__20181221091652547540.pdf