Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Chủ trương đầu tư một số dự án khởi công mới bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 do UBND huyện Hòn Đất quản lý

(09:28 | 21/12/2018)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2677_QD-UBND-Chu_truong_dau_tu_mot_so_du_an_khoi_c_201812210915377370.pdf