Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020 do UBND huyện: Vĩnh Thuận, Gò Quao, Châu Thành, U Minh Thượng quản lý

(15:56 | 07/01/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2692_QD-UBNDDieu_chinh_chu_truong_dau_tu_va_quyet__20190107041844806800.pdf