Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Quyết định công nhận các xã: Sơn hải (huyện Kiên Lương), Lại Sơn (huyện Kiên Hải) và Đông Thạnh (huyện An Minh) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

(10:32 | 15/01/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   58_QD-UBNDsigned_201901140248211790.pdf