Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2019

(09:35 | 17/01/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   180_KH-UBNDsigned_201812260237275610.pdf