Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

(10:35 | 17/01/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2993_QD-UBNDsigned_201901040903034540.pdf