Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn cung cấp

(09:24 | 01/03/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   01_2019-QD-UBNDsigned_201901230952172850.pdf