Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc phê duyệt các xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội chuyển hóa năm 2019

(13:28 | 04/03/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   25_QD-BCDsigned_201903010812382400.pdf