Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc công nhận địa bàn chuyển hóa đạt và đưa ra khỏi danh sách xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội năm 2018

(13:30 | 04/03/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   24_QD-BCDsigned_201903010810476010.pdf