Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch Triển khai Quyết định số 3434/QĐ-BCT, ngày 05/9/2017, của Bộ Công Thương, về thực hiện Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030

(07:30 | 11/03/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   174_KH-UBNDsigned_(1)_201812191003466150.pdf