Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc phê duyệt hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân khắc phục hậu quả thiệt hại do thiên tai tại các huyện: An Minh, Kiên Hải; Phú Quốc; Tân Hiệp; Hòn Đất; An Biên và Giang Thành năm 2018

(07:37 | 11/03/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2822_QD-UBNDsigned_201812190937599660.pdf