Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

(07:39 | 11/03/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2839_QD-UBNDsigned_20181218102138920.pdf