Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(07:55 | 11/03/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   160_KH-UBNDsigned_20181025101430800.pdf