Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch triển khai thực hiện điều chỉnh bổ sung Quy hoạch thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

(08:05 | 11/03/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   155_KH-UBNDsigned_201810120224408110.pdf