Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 /4/ 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(08:10 | 11/03/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   154_KH-UBNDsigned_201810120821273520.pdf