Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp với doanh nghiệp đến năm 2020 tỉnh Kiên Giang

(08:12 | 11/03/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   153_KH-UBNDsigned_201810120836198260.pdf