Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 15/6/2018 của Chính phủ về việc tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

(08:14 | 11/03/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   151_KH-UBNDsigned_201810090957121790.pdf