Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán qua máy POS

(08:21 | 11/03/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   159_KH-UBNDsigned_201810251012107520.pdf