Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang

(10:47 | 28/03/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   650_QD-UBNDTanHiepsigned_201903260323548370.pdf