Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang

(10:48 | 28/03/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   648_QD-UBNDAnBiensigned_201903260305232560.pdf