Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang

(10:49 | 29/03/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   647_QD-UBND-UMTsigned_201903260304009510.pdf