Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

(10:50 | 29/03/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   646_QD-UBNDPhuQUocsigned_201903260301469080.pdf