Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Dự án - Đầu tư - Đấu thầu - Mua sắm công

Xem với cỡ chữAA

Thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019

(14:31 | 03/04/2019)

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 26/3/2019 gửi các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân các huyện, thành phố, và các đơn vị có liên quan về việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

 

Đẩy nhanh tiến độ các công trình, đảm bảo chất lượng và kế hoạch giải ngân vốn năm 2019

 

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị phải nghiêm túc kiểm điểm, đề ra các giải pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục ngay, có hiệu quả những tồn tại, hạn chế trong năm 2018. Chấp hành nghiêm các quy định về Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn có liên quan trong quản lý đầu tư công. Cụ thể, làm tốt công tác lập, thẩm định và phê duyệt danh mục, dự toán các công trình, dự án đầu tư. Chấm dứt trường hợp phê duyệt quyết định đầu tư công vượt tổng mức đầu tư hoặc quy mô, hạng mục khi chưa có chủ trương của cấp có thẩm quyền.


Đẩy nhanh tiến độ bồi thường và bàn giao mặt bằng. Thường xuyên theo dõi, kịp thời giải quyết các phát sinh, không để xảy ra tình trạng thiếu vốn đền bù khi triển khai các dự án được duyệt.
Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định trong đấu thầu, đảm bảo công khai, minh bạch, lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá và xử lý vi phạm trong lĩnh vực kế hoạch đầu đầu tư theo quy định. 


Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm, thực hiện nghiêm việc lập tiến độ thực hiện chi tiết từng công trình, dự án và phải ký cam kết giải ngân kế hoạch vốn theo từng quý, đảm bảo đến hết quý III/2019 giải ngân đạt trên 70% và đến cuối năm giải ngân đạt trên 95% kế hoạch đề ra.


Năm 2019 là năm thứ tự thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm. Đây là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, do đó Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị cần tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp trong thực hiện kế hoạch đầu tư công, hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, giao thông nông thôn, các dự án chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, các dự án trọng điểm, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
 

Trần Dân