Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Dự án - Đầu tư - Đấu thầu - Mua sắm công

Xem với cỡ chữAA

Quyết định chủ trương đầu tư

(16:08 | 14/10/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2287_QD-UBNDsigned.pdf