Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Dự án - Đầu tư - Đấu thầu - Mua sắm công

Xem với cỡ chữAA

Phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng 18 cống trên tuyến đê biển, ven biển tỉnh Kiên Giang

(15:06 | 12/11/2019)

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 2516/QĐ-UBND, phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng 18 cống trên tuyến đê biển, ven biển tỉnh Kiên Giang. Dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang làm chủ đầu tư.

Với mục tiêu đầu tư xây dựng nhằm tăng cường khả năng thích ứng với điều kiện tự nhiên, nguồn nước và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho khu vực rộng khoảng 99.000 ha thuộc các huyện An Biên, An Minh, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận, Châu Thành và khoảng 110.000 ha thuộc các huyện Kiên Lương, Giang Thành, Hòn Đất (trong đó vùng tác động trực tiếp khoảng 100.000 ha).

 

Đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật linh hoạt với các vùng sản xuất nông nghiệp, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu chuyển đổi sản xuất, bảo vệ môi trường, cung cấp nước sinh hoạt, tạo sinh kế cho người dân; góp phần phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của người dân.

 

Quy mô đầu tư là xây dựng mới 18 cống còn lại trên đê biển, ven biển các huyện An Minh, An Biên, Châu Thành, Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Tổng mức đầu tư 1.484 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2019 đến năm 2023. Thời hạn sử dụng công trình ≥ 40 năm./.

Minh Ngọc

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2516_QD-UBND.signed.pdf