Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Dự án - Đầu tư - Đấu thầu - Mua sắm công

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020

(08:39 | 17/04/2020)

Năm 2020, tỉnh Kiên Giang có kế hoạch đầu tư công trên địa bàn, với tổng vốn hơn 6.100 tỷ đồng. Tỉnh vừa điều chỉnh kế hoạch này cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương để thực hiện đạt hiệu quả.

Đối với vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương điều chỉnh tăng, giảm kế hoạch vốn giữa các sở, ngành, địa phương với tổng kế hoạch vốn hơn 481 tỷ đồng, gồm tăng kế hoạch vốn 144 dự án, giảm kế hoạch vốn 15 dự án. Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, đối với vốn trong nước điều chỉnh tăng giảm kế hoạch vốn nội bộ ngành 1 dự án với tổng kế hoạch vốn 12,5 tỷ đồng; điều chỉnh tăng, giảm kế hoạch vốn giữa các địa phương thuộc nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững hơn 3 tỷ đồng, gồm giảm kế hoạch vốn 13 dự án, tăng vốn 30 dự án. Tiếp đến, vốn nước ngoài điều chỉnh tăng, giảm kế hoạch vốn giữa các sở, ngành, địa phương với tổng kế hoạch vốn điều chỉnh hơn 46 tỷ đồng, gồm giảm kế hoạch vốn 2 dự án và tăng 2 dự án.


Triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2020, hiện nay phần lớn các công trình đang lập hồ sơ thiết kế, đấu thầu thi công và quý I đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh khối lượng hoàn thành chỉ đạt 7,2% kế hoạch, giá trị giải ngân đạt khoảng 6,5% kế hoạch. Tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án, công trình, nhất là những công trình đang triển khai như: Đường Bến Nhứt - Giồng Riềng, tuyến dọc biển Rạch Giá - Hòn Đất, đường ven sông Cái Lớn, tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, Bệnh viện Đa khoa... Riêng các dự án đã ký kết trong hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2019, đến nay có 18/36 dự án đã triển khai thực hiện với tổng số vốn hơn 41.000 tỷ đồng. Tỉnh tích cực huy động các nguồn lực triển khai đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các khu, điểm du lịch trên địa bàn, nhất là 3 vùng du lịch trọng điểm là Rạch Giá - Kiên Hải - Hòn Đất, Kiên Lương - Hà Tiên và U Minh Thượng.


Hiện nay, tỉnh Kiên Giang đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển, huy động thêm các nguồn vốn để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Tăng cường chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công 2020, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và tỷ lệ giải ngân.


Cụ thể là tích cực triển khai thực hiện các công trình trọng điểm như: Cảng hành khách Rạch Giá, đường Bến Nhứt - Giồng Riềng, tuyến từ Kênh Cụt đến sông Cái Bé, tuyến dọc biển Rạch Giá - Hòn Đất, đường Thứ Hai - Công sự (An Biên và U Minh Thượng), các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn huyện Phú Quốc, hoàn thành Bệnh viện Đa khoa tỉnh và một số bệnh viện chuyên khoa... Tỉnh phối hợp với các bộ, ngành có liên quan đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, cống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé và tập trung huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng giao thông nông thôn theo kế hoạch.


Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công, phấn đấu năm 2020 đạt từ 95% kế hoạch vốn trở lên, tỉnh Kiên Giang nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công thuộc trách nhiệm của người đứng đầu. Các đơn vị giải ngân không đạt chỉ tiêu sẽ xem xét điều chuyển vốn, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời người đứng đầu đơn vị đó bị xử lý trách nhiệm.


Cùng với đó, tỉnh rà soát, kiện toàn Ban Quản lý dự án đảm bảo năng lực, điều kiện theo đúng quy định; chấn chỉnh và nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác thẩm định dự án, thiết kế - dự toán. Tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các huyện, thành phố nơi có dự án đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, kịp thời giải quyết nhanh những vướng mắc. Thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công về tuân thủ quy định của pháp luật. Tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị giải ngân thấp nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế đẩy mạnh thực hiện hoàn thành kế hoạch đầu tư công đã được phân bổ./.
 

Lê Huy Hải