Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Dự án - Đầu tư - Đấu thầu - Mua sắm công

Xem với cỡ chữAA

Quyết định chủ trương đầu tư danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo NĐ 57/2018/NĐ-CP

(10:40 | 06/05/2020)

Quyết định chủ trương đầu tư danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo NĐ 57/2018/NĐ-CP

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   DM ND5 huyen GoQuao.pdf