Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Dự án - Đầu tư - Đấu thầu - Mua sắm công

Xem với cỡ chữAA

Tình hình giải ngân đầu tư công của Sở Tư pháp

(10:47 | 20/07/2020)

Sở Tư pháp vừa báo cáo tình hình giải ngân đầu tư công của Sở Tư pháp trang tháng 6 năm 2020.

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1277-BC-STP-Giai ngan.pdf