Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Dự án - Đầu tư - Đấu thầu - Mua sắm công

Xem với cỡ chữAA

Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo về việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2020

(09:30 | 28/07/2020)

Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 4487/VP-KT để truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chín về việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

 

Xem công văn chỉ đạo

 

 

BBT