Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Dự án - Đầu tư - Đấu thầu - Mua sắm công

Xem với cỡ chữAA

Phấn đấu hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2019 đạt trên 95%

(15:57 | 14/02/2019)

Đồng chí Mai Anh Nhịn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh vừa chủ trì hội nghị tổng kết công tác đầu tư công năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 do UBND tỉnh tổ chức

Kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh năm 2018 theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh là 5.671,6 tỷ đồng. Đến hết ngày 20-1-2019, giá trị khối lượng hoàn thành đạt 68,4% kế hoạch, giá trị giải ngân đạt 67,6% kế hoạch. Năm 2018, tỉnh bố trí kế hoạch đầu tư 708 dự án, trong đó có 21 công trình trọng điểm, thực hiện hoàn thành 345 dự án, đưa vào sử dụng với tổng vốn đầu tư 1.102 tỷ đồng; hoàn thành 384km đường giao thông nông thôn, đạt 100,8% kế hoạch; có 12 xã được công nhận xã nông thôn mới…


Ngay từ đầu năm 2018, UBND tỉnh ban hành chỉ thị về đẩy nhanh tiến độ đầu tư công; công tác điều hành của các sở, ban, ngành, các địa phương và các chủ đầu tư chuyển biến tích cực; quản lý chất lượng công trình được nâng lên. Tại hội nghị, một số đơn vị triển khai thực hiện giải ngân đạt từ 88 - 99,75% được UBND tỉnh biểu dương. Theo đồng chí Trần Hữu Nghị - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, dự kiến giá trị giải ngân năm 2018 đạt 86,1% kế hoạch nhưng đến ngày 20-1-2019, giá trị giải ngân chỉ đạt 67,6% do một số sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện vướng thủ tục hồ sơ; trong quá trình đấu thầu có kiến nghị, khiếu nại kéo dài nên không giải ngân được; một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án còn hạn chế trong chuẩn bị đầu tư…


Theo đồng chí Mai Anh Nhịn, năm 2019 là năm then chốt của kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020, vì vậy, việc giải ngân năm 2019 quyết định rất lớn đến hoàn thành kế hoạch trung hạn của tỉnh. Để kế hoạch đầu tư công năm 2019 hoàn thành đạt trên 95% như chỉ thị UBND tỉnh đã ban hành, đồng chí Mai Anh Nhịn đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc kiểm điểm, đề ra các giải pháp chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế năm 2018. Đồng chí Mai Anh Nhịn yêu cầu các ban quản lý dự án xây dựng kế hoạch cụ thể, tăng cường kiểm tra, xử lý đơn vị thi công, đơn vị tư vấn thực hiện không đúng tiến độ, trong đó, chú ý các công trình trọng điểm. Giao Sở Y tế khẩn trương thực hiện các gói thầu thiết bị y tế chuyên dùng phải đảm bảo tiến độ kịp đưa vào phục vụ người dân khi công trình thi công hoàn thành; các ban quản lý dự án rà soát lại đội ngũ cán bộ, công chức, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức làm cơ sở xét thi đua, khen thưởng, bổ nhiệm lại, nâng lương, thậm chí kiểm điểm, chuyển công tác… Về quản lý trật tự xây dựng, đồng chí Mai Anh Nhịn đề nghị các địa phương quản lý chặt chẽ việc phân lô, bán nền không đúng quy hoạch; giám sát chặt chẽ việc xây dựng mới nhà yến không đúng quy hoạch, tình trạng cơi nới nhà ở nuôi chim yến làm ảnh hưởng mỹ quan đô thị… 
 

Bích Linh