Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Dự án - Đầu tư - Đấu thầu - Mua sắm công

Xem với cỡ chữAA

Quyết định số 2921/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh

(20:01 | 28/03/2019)

Giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018 (đợt 3).


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2921_QD-UBND.signed.pdf