Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Dự án - Đầu tư - Đấu thầu - Mua sắm công

Xem với cỡ chữAA

Quyết định số 2911/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh

(20:03 | 28/03/2019)

Giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2019 (đợt 1) nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương.

 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2911_QD-UBND.signed.pdf